Spreekwoorden en gezegden

De leden hadden de opdracht gekregen een foto te maken die een spreekwoord of gezegde uitbeeldt. De foto’s werden één voor één op de grote TV getoond. Groepjes van vier personen moesten raden welk spreekwoord of gezegde werd uitgebeeld. Daarnaast werden de groepen om hun mening gevraagd over de  originaliteit, compositie en kwaliteit en eventuele verbeterpunten van de foto. Hieronder staan de aangeboden foto’s.  

Take a Closer Look