Algemeen

High-Res Fotoclub is een jonge fotoclub voor hobbyisten van alle leeftijden die in het bezit zijn van een compact camera of een digitale spiegelreflexcamera. Onze leden hebben in meer of mindere mate ervaring met fotograferen en hebben in ieder geval een bepaalde basiskennis van hun camera. Ook zijn zij bekend met termen zoals diafragma, sluitertijd, iso-waarden e.d. Onze fotoclub wordt niet als een workshop gegeven en u kunt dan ook op ieder moment het lidmaatschap aanvragen. Het doel van High-Res Fotoclub is het vergroten van fotokennis door middel van kennis overdracht. Dit kan omdat er binnen de club een aantal mensen is met de nodige (semi-)professionele fotografie-ervaring. Zij zijn bereid hun kennis en ervaring met anderen te delen

High-Res Fotoclub verwacht van haar leden een actieve houding ten aanzien van het insturen van foto’s voor een foto-opdracht omdat men daardoor veel van elkaar kan leren. Verder wordt van de leden verwacht om bij de fotobeoordelingen actief positief en/of opbouwend commentaar te geven en vragen te stellen. Door deze interactie tussen fotograaf en kijkers komt er de nodige kennis aan het licht voor anderen.Tevens verwachten wij van u dat u meedenkt met de club. Heeft u een interessant artikel, blad of boek gelezen, stuur dit dan in zodat het onder de leden verspreid kan worden. Heeft u suggesties voor een uitstapje of kent u iemand die een bijdrage zou kunnen leveren aan één van onze clubavonden? Laat het ons dan weten. Ook als u op- of aanmerkingen heeft, horen wij dit graag van u zodat we hierin de toekomst rekening mee kunnen houden.

Clubavonden

De clubavonden vinden tweewekelijks plaats op de dinsdagavond van 19.30 tot ca. 22.00 uur.Locatie: Wijkcentrum / buurthuis “de Hengelose Esch” in Hengelo (ov). Bij verhindering dient u zich tijdig af te melden per e-mail. Het e-mailadres is info@high-res.nl.

Kosten

Een lidmaatschap bedraagt € 50,00 per jaar. De contributie dient voor de 1e clubavond in het nieuwe jaar te zijn voldaan. U krijgt hier bericht van via de Penningmeester. De contributie wordt ieder jaar in de algemene Ledenvergadering vastgesteld. Opzegging dient te geschieden vóór 1 december van het lopende clubjaar, zodat het lidmaatschap per 1 januari van het nieuwe jaar eindigt. Wanneer u tussentijds lid wordt bedraagt de contributie € 5.50 per maand. De kosten voor consumpties in de kantine zijn voor eigen rekening. Hebt u interesse? Dan nodigen wij u uit om 2 clubavonden gratis en vrijblijvend bij te wonen om kennis te maken met onze fotoclub en een indruk te krijgen van onze bezigheden. U kunt zich voor een avond aanmelden via info@high-res.nl. Wanneer u zich als aspirantlid wilt aanmelden ontvangt u het inschrijfformulier en de Statuten. Hebt u nog vragen, mail ons gerust! info@high-res.nl

Statuten High-Res Fotoclub

De statuten in pdf formaat